Produktkategorier

Meny

Corrisol WS

Lösningsmedelsbaserad primer för användning i samband med bitumenbaserade produkter såsom Denso AV-G tape och TOK-produkter.

Fördelar

● Lämplig primer för Denso AV-G tape samt TOK-produkter i kombination med gasolvärme.
● Ingen dammbildning.
● Ger ökad vidhäftning på porösa underlag.