Produktkategorier

Corrisol WS

Lösningsmedelsbaserad primer för användning i samband med bitumenbaserade produkter såsom Denso AV-G tape och TOK-produkter.

Fördelar

● Lämplig primer för Denso AV-G tape samt TOK-produkter i kombination med gasolvärme.
● Ingen dammbildning.
● Ger ökad vidhäftning på porösa underlag.

Materialegenskaper

Corrisol WS är en bitumenprimer innehållande lösningsmedel av bensintyp. Genom att ytan strykes med denna primer ökar vidhäftningen avsevärt mellan tape och stålyta.

Applicering av Corrisol WS

Omgivningstemperaturen bör ligga inom -10°C till +50°C. Påföres med pensel eller med roller. Rör om innehållet väl innan användning. Tillslut burken genom att locket påsättes väl.