Produktkategorier

Avgasbandage – Racingtape 1100 ˚C

Vi vet, med erfarenhet från USA, att genom isolering av grenrör, avgasrör och turboaggregat med avgasbandage, även kallat racingtape, så fås en mängd fördelar. Het utrustning sprider inte värmen till mer känliga detaljer. Och ett bränslerör kan t ex enkelt avskärmas från strålningsvärme från ett grenrör där det annars kan skulle kunna uppstå gaslås e dyl.

Fördelar med avgasbandage – racingtape

De mest påtagliga fördelarna är med racingtape – avgasbandage:

 • sänker motorrumstemperaturen
 • eliminerar störningar i bränslesystemet
 • minskad risk för brännskador vid depåbesök
 • brandrisken reduceras
 • plast- och gummidetaljer håller längre
 • sänkt kupétemperatur ger bättre förarkomfort
 • högre arbetstemperatur på avgaserna bidrar till renare avgaser
 • bättre isoleringsegenskaper än keramiska beläggningar
 • förhindrar driftstörningar på startmotorer
 • innehåller ej asbest

Hur beräknar man åtgången av Avgasbandage – Racingtape inför att man lindar sina avgasrör?

 1. Mät längden på det rör som skall lindas.
 2. Dividerar med bredden på avgasbandage
 3. Multiplicerar med omkretsen (omkretsen är rörets diameter x 3,14)
 4. Vi rekommenderar minst 50% överlapp. Multiplicera därför med 2.
  Detta ger materialåtgången med 50% överlapp.

Med ett överlapp på 50% skapas 2 lager på röret. Med 67% överlapp får man 3 lager, samt vid 75% överlapp 4 lager.

Man måste tänka på att det är överlappet på rörböjens utsidan som ska styra lindningen.

Ofta måste man lägga till ung. 250 mm för böj på röret.

Vid monteringen kan viss hudirritation uppstå då materialet består av tunna fibrer som kan stickas i huden.

Handskar rekommenderas.

Första gången motorn startar efter isolering kan viss rökutveckling uppstå. Starta utomhus eller i väl ventilerat utrymme.

För mer information kontakta:

Thomas Wrenkler

VD, marknad, försäljning.
08-544 403 52
thomas@karnag.se