TOK-FILL 2/5

Produktinformationtok-fill

TOK-FILL 2/5 är en kall bitumenbaserad reparationsmassa för mindre skador i asfaltvägar
sk. potthål. Plötsliga hål i asfalten uppstår i regel när vägen blivit äldre och släpper genom
mer fukt/vatten. Under den kalla årstiden fryser vattnet och samtidigt sker en expansion.
Allt eftersom detta sker blir hålet större o större och till slut har ett potthål uppstått. Det
bästa och billigaste sättet att reparera är att omgående fylla hålet med TOK-FILL 2/5 och
jämna ut så bra som möjligt.

Fördelar
● Uppfyller kraven hos de flesta vägmyndigheter
● Utmärkt att laga potthål med, även vid fuktig
väderlek
● Lämpligast att användas från -10 till 25°C
● Har mycket god styrka
● Innehåller ej lösningsmedel, kolväten eller
stenkolstjära
● Kornstorlek mellan 2 till 5mm

Läs mer...